ads1
ads3
تغییر رنگ سایت

شبکه های اجتماعی جامعه

آرشیو
آرشیو
آرشیو
Print This Post

مهشید حاجتی
طبیعی نیست که فقط یک زن باشید

  • موضوع خبر : زنان
  • شناسه خبر: 13776

امور طبیعی انسانی در گذر زمان و در عبور از قالب‌های بسیاری همچون فرهنگی, اقتصادی,سیاسی ,علمی و… شکل می‌گیرند و در انسان, جامعه و لایه‌های مختلف زندگی نهادینه می‌شوند و این طبیعی به نظر رسیدن و نهادینگی دلیل بر درستی و معیار شدن آنها می شود .

 

طبیعی نیست که فقط یک زن باشید

مهشید حاجتی/ دبیر کمیته مطالعات و پژوهش انجمن اندیشه زنان جنوب

 

امور طبیعی انسانی در گذر زمان و در عبور از قالب‌های بسیاری همچون فرهنگی, اقتصادی,سیاسی ,علمی و… شکل می‌گیرند و در انسان, جامعه و لایه‌های مختلف زندگی نهادینه می‌شوند و این طبیعی به نظر رسیدن و نهادینگی دلیل بر درستی و معیار شدن آنها می شود . از این رو می‌توان گفت که طبیعی بودن واژه ای خطرناک است چرا که هر امری طبیعی دانسته شود دیگر راهی برای اندیشیدن و تفکر بر جا نمی‌گذارد و تنها پاسخ به آن, پذیرش بی چون و چرای آن است. بنابراین باید به این نکته توجه کرد که میان طبیعی‌بودن و طبیعی انگاشتن تفاوت بسیاری هست. طبیعی انگاشتن اموری که طبیعی نیستند بلکه به واسطه ی همدستی قدرت‌های متفاوت معیار درستی و نادرستی شده‌اند خود یک قدرت جدید و مرموز است. قدرتی که به دلیل سر‌ی بودن و ظاهر آرام و معصومانه در برابرش خلع سلاح هستی یعنی اصلا هیچ موردی برای اعتراض و یا مبارزه نمی یابی چرا که طبیعی و درست است که اینگونه هست. این قدرت, زندگی تمام انسان‌ها را  تحت سیطره‌ی خود قرار می‌دهد و با همدستان خود انسان را در نقش به ظاهر طبیعی‌اش ‌جای می‌دهد و بر او حکمرانی بی چون و چرا بی هیچ ردی از خود دارد و تمامی زندگی او را با معیار خود ارزیابی می کند. اما من در این نوشتار تنها به تاثیر آن در زندگی زنان از دریچه‌ی حسرت‌هایی که برای زنان وجود دارد‌ پرداخته‌ام. می دانید حسرت‌هایی را که می خوریم در واقع نشانه ی آرزوهایی ست که داریم و به آن نرسیده ایم. بزرگترین حسرتی که برای زنان داریم عاشق نشدن و یا ازدواج نکردن آنهاست یعنی طبیعی‌ترین نقش برای یک زن تاهل  و عاشقیست‌ و چون این دو نقش را بنا بر هر دلیلی پیدا نکند یعنی از چرخه ی طبیعی خارج شده ‌و دچار رنج و اضطراب درونی از یکسو و نکوهش و تحقیر‌ از سوی دیگران می شود. حال آنکه ملاک ارزیابی, طبیعی انگاشتن و هویتی است که صرفا بر اساس انگاره ها خلق شده است. انگاره‌هایی که خود هیچ دلیلی جز هویت جعلی طبیعی بودنشان‌ برای درستی‌شان وجود ندارد. ادبیات همیشه برای این نمونه ها بسیار کمک کننده است و به این دلیل برای شما مثالی از شعر منوچهر آتشی به نام تقویم عشقی مفقود می‌آورم:

حالا

گیسویت را که ورق بزنم

به جستجوی چه باشم ؟

در کوره راه فرق

نه سواری کله شکسته

نه سر بریده ای

غلتیده به پشت گردنه

پس چه گونه مرده ای تو

که هیچ زنده ای

نمرده برای لبخند زنده ات ؟

در همین سطرهای آغازین به زن می‌گوید وقتی کسی برای لبخند تو نمرده پس دیگر چه چیز دیگری در تو ارزش جستجو را دارد؟ یعنی طبیعی این است که عشقی در زندگی‌ات باشد و چون نبوده هیچ چیز دیگری نیست. ‌چرا همه اینگونه می‌اندیشند و بر این باورند که درست می‌اندیشند که تنها عشق به زندگی یک زن معنا می‌دهد‌؟

در ادامه‌ی این شعر آمده است که:

بانو!

تمامی کودکی‌ات را چه می‌کرده ای ؟

نه پروانه‌ای

تا مانده لای دفتر خاطراتت

نه غنچه گل سرخی

میان دو طره تر گیسویت

در این قسمت با آوردن پروانه لای دفتر و گل سرخ که هر دو نماد عشق هستند و با محدود‌کردن‌ کل دوران کودکی او به همین دو نماد با  تعجب از اینکه زنی از عشق هیچ خاطره‌ای ندارد کل زندگی او را زیر سوال می‌برد و می‌گوید اگر عشقی نبوده پس چکار می کرده‌ای یعنی در نبود عشق در واقع هیچ کار دیگری ارزش ندارد و گویی هیچ انجام نداده‌ای‌. فرض کنید این بانو در درس ‌ریاضی خوب بوده‌ و یا نقاش خوبی بوده ولی هیچ وقت عشق در زندگی‌اش اتفاق نیفتاده‌ و تنها به همین دلیل تمام تلاش و زندگی‌اش نادیده گرفته می‌شود‌ چون آن چرخه طبیعی برای زن نقاشی و یا ریاضی‌دانی نیست بلکه صرفا عاشقی است.

و در ادامه سال‌های نوجوانیش را زیر سوال برده که اگر دو جوان بر سر تو بزن بزن نکرده‌اند پس چکار می‌کردی!!

و در بند چهارم آورده که:

تمامی سال‌های جوانیت را

در کدام شعر شاعر مشهور شهر

گیسو وزانده‌ای

و سرانجام

در کدام دفتر و دیوان

به ثبت رسانده‌ای ازدواجت را با سایه‌ای…

و مهریه‌ای

معادل دو مثقال رباعی زرین؟

و در آخر هم این‌گونه می‌گوید پس وقتی عشق را تجربه نکردی و ازدواج هم نکردی پس رویایی هم برای سپری‌کردن دوران پیری خود نداری و بمیر که خیلی هم دیر شده برای مردن.

تمامی سال‌های پیری‌ات را, بانو!

میان چند رویا قسمت خواهی کرد

تا در انتهای آخرین خواب

سایه‌ای بر چهره‌ات افتد و بگوید

برخیز! دیر شده

خیلی هم ؟…

و یا آن  شعر معروف سعاد الصباح که

دمکراسی این نیست

که مرد نظرش را درباره‌ی سیاست

بگوید،

و کسی هم به او اعتراض نکند

دمکراسی این است که

زن نظرش را درباره ی عشق بگوید

و کسی هم او را نکشد!

البته در اینجا باید حتما به این نکته اشاره کرد که چون عشق و ابراز آن برای یک زن زیبنده نیست و به نوعی‌ می‌توان گفت به نوعی ممنوع هم هست و طبیعی این است که زن در ابتدا باید مورد عشق قرار بگیرد و همیشه نفر دوم باشد شاید در نگاه اول این‌گونه شعرها که نمونه‌های فراوانی از آن در ادبیات کل جهان موجود است مثبت ارزیابی شوند چون‌ به دنبال دادن حق ابراز عشق  به زنان هستند‌ اما باید بگویم این شعرها هم خطرناکند چرا که در تلاشند که تنها زندگی و امتیاز زن را در عشق خلاصه کنند وهمیشه زنان را در چرخه‌ی طبیعی نقشهای عشق و عاشقی قرار بدهند‌. هر چند عشق را به معنایی بسیار گسترده می‌توان در نظر گرفت اما چون این عشق صرفا در رابطه با انسان تعریف شده است از نظر من محدود‌کردن زنان در همان نقش‌های کلیشه‌ای را به دنبال دارد.‌ حسرت‌های فراوانی هست که می‌توانیم برای زندگی یک زن داشته باشیم مثل تجربه نکردن بازی‌های مختلف, قله‌ای را فتح نکردن, شنا یاد نگرفتن, سفر نرفتن, ندیدن خیلی از فیلم‌ها, نخواندن بسیاری از کتاب‌ها اصلا سواد داشتن و یا سیاستمدار بودن و …‌ ولی تنها حسرتی که مدام برای یک زن می‌خوریم عاشق نشدن و ازدواج نکردن و مادر نشدن است‌ و اگر زنی هزاران تجربه‌ی دیگر از فلسفه, سفر, مهارت‌های جدید و فناوری‌های پیشرفته را داشته باشد ولی مجرد باشد افراد برایش نگرانند و حسرت می‌خورند که بیچاره پیشانی ندارد چرا که در ذهن ما یک زن طبیعی حتما ازدواج کرده و حتما مادر است در غیر اینصورت ناکامل و غیرطبیعی ست و باعث اندوه و حسرت است.‌ یکی دیگر از این طبیعی‌های جعلی زیبا بودن زن است. طبیعی است که زن زیبا باشد و زیبایی ظاهری به طور خود به خود امتیازهای فراوانی را برای او به همراه دارد. زن به ظاهر زیبا خودش هم این احساس را دارد که از دیگران متمایز است و امتیازهای ویژه‌ای را دارد و زنان دیگر چون زیبایی بدین شکل را طبیعی می‌دانند در تلاش مدام برای رسیدن به آن زیبایی پر از ویژگی مثبت از راه‌های بعضا سخت و خطرناک مثل انواع و اقسام جراحی‌ها هستند و اگر کسی نازیبا تشخیص داده شد از طریق سنجش با همان معیارهای طبیعی به طور خودبه‌خود بسیاری از امتیازها را از دست می‌دهد و چقدر ما همگی حسرت این زیبایی جعلی را می‌خوریم و آن را معیار برتری و درستی در بسیاری از موارد می‌دانیم.

مثلا بسیار شنیده ایم که فلانی حق دارد از بس که خوشگل است‌. این‌گونه هنجارهای به ظاهر طبیعی‌ سراسر نابرابری‌ هستند. و ما را در چرخه‌ای معیوب قرار می‌دهند و از سوی دیگر این‌گونه معیارها در واقع انسان‌ها را به سمت شبیه هم بودن و یکسان سازی سوق می‌دهند و این بدان معناست که تفاوت در هر زمینه‌ای که باعث خلاقیت و آفرینش است سرکوب می‌شود و مورد سرزنش قرار می‌گیرد. تاکید می‌کنم که طبیعی نیست که صرفا زن باشید و روی معیارهای تعیین شده‌ی طبیعی حرکت کنید. طبیعی این است که خودتان باشید‌. حسرت‌ها, اضطراب‌ها, معیارها و رنج‌هایتان را بازنگری کنید. طرد شدگی‌ها گاهی سرآغاز پذیرش‌ها هستند اگر از روی آگاهی و بازنگری‌ها اتفاق افتاده باشند. هر امر طبیعی را با پرسشگری و تحلیل به چالش بکشانید. نتایج بزرگی به دست خواهید آورد.

همیشه تغییرها اتفاق می‌افتند و استعدادها و تفاوت‌ها رشد می‌کنند هر چند با سنگ‌های بزرگی از قدرت‌های طبیعی روبرو می‌شوند. من تنها به طور خلاصه به این امور طبیعی پرداخته‌ام اگر به زندگی هر روزه خود بنگریم سایه‌های آن‌ها را به شکل‌های مختلفی‌ خواهیم یافت و تنها راه رهایی از آنها آگاه شدن از وجود‌ طبیعی‌شان و پی بردن به ماهیت غیر طبیعی‌شان است.

 

نظرات

تیتردو

حمید موذنی
ویروس کرونا بیش از همه‌ی اعضای بدن، به سراغ دست‌ها‌یمان رفته است. بیش از هرچیز رعایت روش‌های بهداشتی و علی‌الخصوص شستن‌دست‌ها ضرورت پیدا کرده است. حتی پیام‌های تبلیغاتی مربوط به دست هاست: «دست ها را بیست ثانیه و به صورتی دقیق بشوئید» فروید ظاهرن به دلیل انتقال ویروس از دست هااست که ترس ما بیش‌تر […]
آرشیو

مقالات

اسلاوی ژیژک
به برهوتِ ویروسی (وایرال) خوش آمدید
محمد غمخوار
رفتار دوگانه کرونا در بوشهر
علی شیخ زاده
استندآپ کمدی و طنز در دنیای مدرن
احمدزیدآبادی
مجلس یازدهم؛ پدیده‌ای نوظهور؟
پدرام باقری
دو نکته درباره قتل رومینا
راضیه اشعثی
ما بر مخروبه ای از بنیان های زیستی نشسته ایم!!!
ایرن واعظ‌زاده
کامو و مفهوم عدالت
مبین کرباسی
هزارمیلیارد تومان کجاست؟
یاشار تاج‌محمدی
در سوگِ خویش‌کاران (تاملاتی در پروژه‌یِ فکریِ شاهرخِ مسکوب)
هانا موسوی
“جهان مد و کالا شدگی زنان “
مرتضی رضایی
به وقت تتلو… به وقت شجریان… به وقت گوگوش
اسلاوی ژیژک
پاندمیک؛ کرونا جهان را تکان می‌دهد
غزال ساکی
نقد فمینیستی شاهنامه
سید مسعود حسینی
نگاهی به “بیمار در بیمارستان”
آلن بدیو
در مورد وضعیتِ اپیدمی
اسلاوی ژیژک
ما گونه‌ای هستیم که به حساب نمی‌آید
نعمت الله فاضلی
به خانه برمی‌گردیم اما به کدام خانه؟
جواد کاشی
مرگ دورِهَم عروسی است
حمید موذنی
جهان و کرونا: امروز و فردا
روزبه آقاجری
میراث زنده یک مبارز سوسیالیست
امیر ارسلان ادیب
چه‌کسی در خانه نمی‌ماند؟
امین بزرگیان
بوردیو و خرید در مواقع اضطراری
مهسا اسدالله‌نژاد
نیروی چشم‌های خیره مردم
پدرام باقری
ما در وضعیتِ بی‌دولتی قرار گرفته‌ایم
امیر ادیب
دختران خیابان انقلاب و رهاسازی نیروی «امتناع»
جان ام بری
چگونه آنفلوآنزای دهشتناکِ ۱۹۱۸ در سراسر آمریکا شیوع یافت؟
پدرام باقری
دو نکته درباره پرسش و پاسخ در سنای آمریکا
سید مسعود حسینی
کورونا و کورا – مرگ و پروا
مهسا اسدالله‌نژاد
کرونا و دو مسئله‌ی «غیرطبیعیِ» آن
امیر ارسلان ادیب
آپارتاید کارگری
مصطفی مهرآیین
نابود کردن فرآیندها،نابود کردن زندگی و تولید خشونت
نوید کلهرودی
شرحی بر کتاب اندیشیدن و ملاحظات اخلاقی از هانا آرنت
سعید ربیعی
انقلاب لهستان: لخ‌والسا و اتحادیه‌ی کارگری
حمید موذنی
عشق در سالهای وبا
حمید موذنی
درس های سریال تاج و تخت
سعید ربیعی
فساد سیاسی، جزئی یا نظام‌مند؟
حامد داراب
چرا داریوش آشوری روشنفکر است؟
محمدمهدی اردبیلی
غذا و وسوسه‌های شیطان
اسلاوی ژیژک
وقتی گزینه‌هایِ پیش‌ِ رو یکی از یکی بدترند
میشل فوکو
قدرتِ مقاومت‌کردن
آرشیو