ads1
ads3
تغییر رنگ سایت

شبکه های اجتماعی جامعه

آرشیو
آرشیو
آرشیو
Print This Post

رباب عبیدی
تاثیرکارکرد فعالین مدنی در عرصه اجتماعی

تاثیرکارکرد فعالین مدنی در عرصه اجتماعی,فرهنگی,سیاسی وبانوان درجامعه

نهادهای مردم نهاد نهاد(ngo)درسال۱۸۳۹برضدبرده داری تشکیل گردیده ،ازسویی منشااصلیngo ها رابه سال۱۹۴۵نسبت می دهندکه درمنشور سازمان ملل متحددبرتمایزاین نهادها باحقوق وعملکرد نهادهای بین اللملی دولتی وخصوصی تاکید گردیده است،بعدازجنگ جهانی دوم وشروع عصرسردوبه دنبال آن نیازقدرت های بزرگ به نفوذدرسایر کشورها, نقش سازمان های مردم نهادبه عنوان مثال درهمبستگی سیاسی مردم در دفاع ازکارگران ودفاع ازحقوق زنان, به عنوان نقاط عطف رشد وپویایی سازمان های مردم نهاد محسوب شده است.این تحولات بصورت خودجوش ومطالبه گرانه از عصر حجر تاکنون ادامه داشته ومنشا تحولات مثبت درشهرها وکشورها ی متعدد نمونه موردی ایران که درتحولات سیاسی اجتماعی وفرهنگی (انقلاب مشروطیت،جمهوری اسلامی و…) نیزنقش احزاب ،فعالان خودجوش درعرصه های گوناگون ،ngoهاو…کاملا مشهودبوده واگرامروز کشور رنگ توسعه به خوددیده اززحمات همین قشر هزینه داده وزحمت کشیده است.
به تازگی افراددلسوزی در شهرواستان بوشهر با همان ساختار علاقه به توسعه ورفع معضلات شهری روزانه دغدغه مند درزمینه هایی با قلمی توانمند یا دلسوزانه می نویسند تا وظیفه اجتماعی،وجدانی و…خودرابه نحواحسن انجام دهند.
فعالیت فعالان اجتماعی،سیاسی،فرهنگی و… درعرصه های گوناگون برای فردایی بهتر قابل ستایش است واگر مسولی قصد خدمت به مردم طبق وظیفه قانونی ووجدانی دارد باید همراه وهمگام با این نیک سرشتان بوده تافضایی آرام وپرنشاط برای شهرواستان ایجادگرددومسلمادرهمین راستا حفظ شان افراد وکرامت انسانی درپاسخگویی به این مطالبه گران نیز از الزامات جامعه پویا ومدیر پاسخگو است که متاسفانه درشهرواستان بوشهر باتوجه به این مهم که مردم سالها درموارد گوناگون راه سکوت پیشه کرده اند ، باعث گردیده که برخی از مسولان ویا حتی نمایندگان مردم که بارای اقشارمختلف بر صندلی تکیه زده اند، بارفتار بسیاربد ،توهین آمیز ،تمسخرانه وتهدید گرسخن گویند یا در فضاهای گوناگون باتوجه به کم کاریها وقانون مدار نبودن درحوزه مسولیت، راه سکوت رادنبال نموده که لازم است موارد فوق ازسوی نهادهای بالادستی، پیگیری واطلاع رسانی گردد.فعالان میبایست حضور مستمرخودراجدای ازفعالیت درفضای مجازی به فضای حقیقی درراستای قانون وقانون مداری داشته وباانجام حرکت های اجتماعی،سیاسی وفرهنگی درجهت مطالبه ازمسولان برای برقراری عدالت ،احقاق حق ومقابله با مظاهر فساد وانحراف ازمسیر اصلی مسولیت که همانا باز داری از تغییرمسیر عامل بسیارمهمی دررشد وتغییر مثبت در شهروکشورمی باشد,نقش وکارکرد مهم وتاثیرگذار خودرا ایفا نمایندودرواقع اینگونه کارکرد وظایفی است که فقط از فعالان مردمی خودجوش برمی آیدکه بتوانند درقالب های قانونی(ngo,احزاب) فعالیت نمایند.
البته گوشزداین نکته نیز ضروری است که مسولان بادریافت حقوق ومزایای گوناگون به مردم خدمت می رساننددرصورتیکه فعالان درجهت ارایه خد مت، بدون دریافت هیچگونه پاداش ومزایای مسولیت های اجرایی وبا صرف هزینه های شخصی ازحق قانونی مردم دفاع نموده که این زحمات قابل تقدیرمی باشد.
درهرحال می بایست تدابیری اندیشیده شودکه حس مطالبه گری قانونی درتک تک افراد جامعه رسوخ نموده تا مسولان بعضا بی کفایت قادر نباشنداز پاسخگویی شانه خالی نموده وبدانند که باقشر عظیمی ازمردم سرکار خواهندداشت که از حق وحقوق قانونی خود گذشت نخواهند کرد که متاسفانه این مهم دربوشهر کم رنگ بوده و درنتیجه رویکرد فوق,, فعالینی که خودرازیر تیغ درراستای مطالبه گری گذاشته اند نمیتوانند درآرامش و بدون زدن تهمت های گوناگون وانگ وابستگی به بیان مسائل ومشکلات کلان بپردازند که امیداست با روشنگری هر چه بیشتر مردم توسط این نهادهاوهمچنین فعالیتهای روزافزون آنهادرزمینه های مختلف به جامعه مدنی مورداشاره دست یابیم

نظرات

تیتردو

گفت و گو با حمید موذنی ، نویسنده و پژوهشگر اجتماعی گفت و گو از: الهام بهروزی
به مناسبت تولد خیام نیشابوری گفت و‌گو با حمید موذنی، نویسنده و پژوهشگر اجتماعی گفت و گو از الهام بهروزی ۱. در مورد زیست دیرینه مردم بوشهر با اشعار خیام‌خوانی توضیح بدید و اینکه چرا رباعیات خیامی در این منطقه از دیگر سروده‌های شاعران بزرگ پیش گرفته و مردم این منطقه با آن‌ها بیشتر همذات‌پنداری […]
آرشیو

مقالات

نادر هوشمند
سایه دوم تو
نادر هوشمند
اصلان آفریقایی و واپسین صورتک او
نادر هوشمند
آخرین ساعات زندگی یک گربه
نادر هوشمند
از ادعاهای یک دیوانه
نادر هوشمند
بازگشت از مرگی که در بیمارستان بوعلی سینا اتفاق افتاد
غزال ساکی
زنان و مشارکت سیاسی
حمید موذنی
شجریران
غزال ساکی
روزنامه‌نگار حوزه‌ی جامعه و زنان
محمود بدیه
کلیسای گریگوری
حمید موذنی
توسعه بدون مطبوعات آزاد رخ نمی‌دهد
اسلاوی ژیژک
به برهوتِ ویروسی (وایرال) خوش آمدید
محمد غمخوار
رفتار دوگانه کرونا در بوشهر
علی شیخ زاده
استندآپ کمدی و طنز در دنیای مدرن
احمدزیدآبادی
مجلس یازدهم؛ پدیده‌ای نوظهور؟
پدرام باقری
دو نکته درباره قتل رومینا
راضیه اشعثی
ما بر مخروبه ای از بنیان های زیستی نشسته ایم!!!
ایرن واعظ‌زاده
کامو و مفهوم عدالت
مبین کرباسی
هزارمیلیارد تومان کجاست؟
یاشار تاج‌محمدی
در سوگِ خویش‌کاران (تاملاتی در پروژه‌یِ فکریِ شاهرخِ مسکوب)
هانا موسوی
“جهان مد و کالا شدگی زنان “
مرتضی رضایی
به وقت تتلو… به وقت شجریان… به وقت گوگوش
اسلاوی ژیژک
پاندمیک؛ کرونا جهان را تکان می‌دهد
غزال ساکی
نقد فمینیستی شاهنامه
سید مسعود حسینی
نگاهی به “بیمار در بیمارستان”
آلن بدیو
در مورد وضعیتِ اپیدمی
اسلاوی ژیژک
ما گونه‌ای هستیم که به حساب نمی‌آید
نعمت الله فاضلی
به خانه برمی‌گردیم اما به کدام خانه؟
جواد کاشی
مرگ دورِهَم عروسی است
حمید موذنی
جهان و کرونا: امروز و فردا
روزبه آقاجری
میراث زنده یک مبارز سوسیالیست
امیر ارسلان ادیب
چه‌کسی در خانه نمی‌ماند؟
امین بزرگیان
بوردیو و خرید در مواقع اضطراری
مهسا اسدالله‌نژاد
نیروی چشم‌های خیره مردم
پدرام باقری
ما در وضعیتِ بی‌دولتی قرار گرفته‌ایم
امیر ادیب
دختران خیابان انقلاب و رهاسازی نیروی «امتناع»
جان ام بری
چگونه آنفلوآنزای دهشتناکِ ۱۹۱۸ در سراسر آمریکا شیوع یافت؟
پدرام باقری
دو نکته درباره پرسش و پاسخ در سنای آمریکا
سید مسعود حسینی
کورونا و کورا – مرگ و پروا
مهسا اسدالله‌نژاد
کرونا و دو مسئله‌ی «غیرطبیعیِ» آن
امیر ارسلان ادیب
آپارتاید کارگری
آرشیو