ads1
ads3
تغییر رنگ سایت

شبکه های اجتماعی جامعه

آرشیو
آرشیو
آرشیو
Print This Post

اولریش بک و الیزابت بک‌گرنشایم
آشوب جهانی عشق

همه می‌دانند که جهانی‌سازی، تغییراتِ شگرفی در اقتصاد و سیاست و بازارِ کار رقم زده است. اما عشق و صمیمیت و خانواده در عصرِ جهانی چطور؟ اینجا شاهد چه دگرگونی‌هایی هستیم؟ موضوعِ کتابِ قبلیِ ما، «آشوبِ بهنجارِ عشق»۱، چه بود؟ مسئلۀ «آشوبِ جهانیِ عشق» چیست؟

 

با افزایشِ هم‌خانگی، تک‌‌سرپرستی، طلاق و تک‌همسری‌های متوالی، با شمارِ فزایندۀ پدیده‌هایی مثلِ خانواده‌های چندتکه۲، زوج‌های همجنس، و زن و شوهرهای سابق، با هم‌زیستی، دورزیستی، دور‌زیستیِ باهم و خانواده‌های فراملی، با رَحِم‌های اجاره‌ای، تولیدمثلِ مشارکتی با تخمک و اسپرمِ اهدایی، و… خلاصه، با تنوعِ روزافزونِ سبک‌زندگی‌ها، گویا پرسش‌های ساده نیز رنگ‌وبویِ تازه‌ای گرفته‌اند و پاسخ‌های قدیمی دیگر جوابگو نیستند. مثلاً یک «زوج» چیست اگر بنا به سندِ ازدواج، رابطۀ جنسی یا زندگیِ کنارِ هم تعریف نشود؟ ژان‌کلاود کافمن، جامعه‌شناسِ فرانسوی (۱۹۹۲)، پاسخی به‌واقع مُدرن داده است: یک «زوج» زمانی وجود دارد که دو نفر یک ماشین لباس‌شویی بخرند؛ چون در آن لحظه از حدِ رُمانس فراتر رفته‌اند. اموراتِ زندگیِ مشترکِ روزمره، و همراه آن سلسله‌ای از گرفتاری‌ها، چانه‌زنی‌ها و تقابل‌ها آغاز می‌شوند. کدام لباس‌ها «کثیف» هستند؟ چه کسی لباس‌های چه کسی را می‌شوید؟ اتو کردن لباس‌ها اتلاف وقت است؟ و از این قبیل.

 

البته در این منظومۀ عشق‌های «بافاصله»، معیارِ «دو آدم، یک ماشینِ لباس‌شویی» جواب نمی‌دهد. رویکردِ کافمن، هرقدر هم خلاقانه باشد، درگیرِ دگرگونی‌هایی نمی‌شود که جهانی‌سازی در عشق و خانواده رقم زده‌اند و آشوبِ جهانیِ عشق را آفریده‌اند.

 

در ادامه، به دنبالِ واکاویِ موضوعی هستیم که اهمیتی فزاینده دارد، اما جامعه‌شناسیِ خانواده به‌ندرت به آن پرداخته است: عشقِ بافاصله (بک و بک‌گرنشایم، ۲۰۱۴). برای معرفیِ این موضوع، چند مجموعه از ویژگی‌ها را ارائه می‌کنیم و ایده‌هایی ابتدایی در جهتِ بنای چارچوبی نظری پیشنهاد می‌دهیم. با این ایده آغاز می‌کنیم که در حوزۀ عشق و خانواده، دگردیسیِ عظیمی در حالِ وقوع است. عشّاق روز‌ به ‌روز اشتراکِ کمتری در سرزمین یا خاستگاهشان دارند. عشق ‌جهان‌شهری شده است. آشوبِ ملیِ عشق بر پایۀ نگاهی دوقطبی به دنیا (با ما یا با آن‌ها؛ اینجا یا آنجا) بود، اما گویا امروزه این مفهومِ دوقطبی رو به زوال است و به تدریج از افقِ عشق و عاشقی ناپدید می‌شود. مشخصه‌هایی که روزگاری مرزهایی قطعی محسوب می‌شدند، خواه رنگ پوست، ملیّت، تعلق مذهبی یا فاصلۀ جغرافیایی، در حال از دست‌دادنِ قدرت خود هستند. و برای تعدادِ روزافزونی از مردم، گذر از این مرزها جذابیت ویژه‌ای یافته است. مردان و زنان به افق‌های جدید، به جاذبۀ رمانتیکِ «دیگریِ» جهانی کشش پیدا کرده‌اند. در زندگیِ روزمرۀ بسیاری از خانواده‌ها در نقاطِ مختلف، شکاف‌های عمیقِ دوران‌های گذشته که گمان می‌شد خدشه‌ناپذیرند، اکنون تفاوت‌هایی تلقی می‌شوند که می‌توان حل‌وفصل‌شان کرد.

خانواده‌های جهان‌شهری: مشخصه‌ها و منظومه‌ها

 

برای تحلیلِ دگردیسی‌های جاری، تمییز میانِ دو الگو را پیشنهاد می‌کنیم: از یک‌سو الگوی اجتماعیِ عشق و خانوادۀ «ملی» و از سوی دیگر، الگوی اجتماعی عشقِ «‌جهان‌شهری» و خانوادۀ «جهان‌گستر». البته این تمایز فقط در سطحِ مفهومی است؛ در عمل، بسیاری خانواده‌ها جایی میان این دو قرار گرفته‌اند، یکی به الگوی ملی نزدیک‌تر است و دیگری به الگوی جهان‌شهری. اینجا الگوی دوم، یعنی چشم‌اندازِ نوینِ عشق و خانواده و خانوار را می‌کاویم. کارمان را با این ایده شروع می‌کنیم: در ابتدای قرنِ بیست‌ویکم، الگوی ملی یا سرزمینیِ خانوادۀ چهره‌به‌چهره -که با تثلیثِ سرزمین، گذرنامه و زبان تعریف می‌شد- در حال فروپاشی است. به جای آن، شاهدِ ظهورِ انواع متعددی از عشق جهان‌شهری و عشقِ جهانیِ باواسطه (اینترنت، نت‌اسکایپ و…) هستیم: از مهاجرت برای ازدواج تا کارگرانِ بومیِ مهاجر، و از رُمانسِ فراملی تا خانوارهای فراملی و پدر و مادرهای فراملی.

 

اساساً این الگوی جدید «خانواده‌های جهان‌گستر» (بک و بک‌گرنشایم، ۲۰۱۴) دامنۀ گسترده‌ای از منظومه‌های خانوادگی را در بر می‌گیرد که از مرزهای ملی و فرهنگی و قومی و مذهبی فراتر می‌رود. دو نوع عمده برجسته‌ترند. در نوع اول، اعضای خانواده کنارِ هم در یک مکان زندگی می‌کنند اما پیشینه‌های ملی متفاوتی دارند (مثلاً یک زوجِ دوملیتی، مرد فرانسوی و زن انگلیسی، که هر دو با فرزندانشان در پاریس زندگی می‌کنند). در نوع دوم، همۀ اعضای خانواده به یک دسته‌بندیِ ملی یا شبیه آن تعلق دارند اما خواه‌ناخواه در کشورها یا حتی قاره‌های متفاوت زندگی می‌کنند (مثلاً یک زوج مکزیکی که در ایالات متحده کار و زندگی می‌کنند اما فرزندانشان در روستایی در مکزیک مانده‌اند).

 

به منظور تعیینِ شاخص‌های این شکل‌های متنوع از خانواده‌های جهان‌گستر، مفهومِ «جهان‌شهری‌سازی» (بک، ۲۰۰۶، ۲۰۱۱؛ بک و اسنایدر، ۲۰۰۶) را پیشنهاد می‌دهیم. منظورمان چیزی فراتر از جهانی‌سازی یا فراملی‌گرایی است. از این نظر، جهان‌شهری‌سازی به رابطه‌ای بسیار عمیق‌تر، شخصی‌تر و صمیمی‌تر اشاره می‌کند. این مفهوم به معنای درهم‌تنیدگیِ «ما» و «آن‌ها» است، یا «گرفتارِ» دیگریِ جهانی شدن. به معنای نزدیکتر شدن به آنان که برچسب «دیگری» خورده‌اند، و نزدیکتر شدنِ «آن‌ها» به ما است. جهان‌شهری‌سازی در حوزه‌های مختلفی از زندگی روزمره‌مان، از شغل تا آموزش، تا تفریح و عشق رخ می‌دهد؛ و بخواهیم یا نخواهیم، رُخ می‌دهد. و با خود نوعی «آمیختگی افق‌ها»، نوعی «رقص تفاهم» (چارلز تیلور) می‌آورد که گاهی اوقات به سوءتفاهمِ بیشتر و برخوردِ افق‌ها منجر می‌شود. ولی عصرِ جهانی‌سازی، خواه به تفاهم بیشتر دامن بزند یا سوءتفاهمِ بیشتر، عصر درهم‌تنیدگی است (هلد و همکاران، ۱۹۹۹؛ دلانتی، ۲۰۰۹). در این عصر تعامل شکل‌های زیادی به خود می‌گیرد: از رابطه‌های رودررو، مستقیم و شخصی تا شیوه‌های غیرمستقیم و باواسطه مانند تلویزیون و سینما و اینترنت. عواقبِ این ماجرا تا اعماقِ زندگیِ شخصی‌مان، تا اعماقِ دورنمای فکری و هیجانی‌مان نفوذ می‌کند. هویتِ افراد، خواه اکثریت باشند یا اقلیت، خواه بومی باشند یا مهاجر، از این وقایع متأثر می‌شود. دگرگونی‌هایی درونی، گاه ظریف و گاه علنی و صریح، آغاز می‌شوند. تغییرِ باورهای مذهبی، ایدئولوژی‌های سیاسی، امیدهای شخصی و جاه‌طلبی‌ها رقم می‌خورند.

 

همچنین با گسترشِ سریعِ سرمایه‌داری جهانی، «عشق از راه‌دور» و «خانواده‌های جهان‌گستر» دیگر پدیده‌هایی در حاشیۀ جریان اصلی نیستند. اینها مدت‌هاست که در قلبِ «جامعۀ اکثریت» ریشه دوانده‌اند. عشقِ جهان‌شهری و خانوادۀ جهان‌گستر، تجسمِ تخاصم‌های دنیا هستند، و این تخاصم‌‌ها در تاروپودشان تنیده است. همۀ خانواده‌ها تجسم همۀ این تخاصم‌‌ها نیستند، ولی اکثرِ خانواده‌ها قدری از آن را دارند. مثلاً برای زوجی دوملیتی، تنش‌های سیاسی میان کشورهای متبوعشان می‌تواند به معارضه‌های شخصی تبدیل شود؛ و در خانواده‌های مهاجر، تنش‌های میان مرکز و پیرامون، میانِ غرب و «مابقی»، ممکن است رنجش، خشم یا خصومتِ علنی پیش بیاورد. خانوادۀ جهان‌گستر ممکن است به میدانِ نبردِ روایت‌ها و اسطوره‌های ملی متعارض تبدیل شود، با همۀ نقاط کور و کش‌و‌قوس‌هایی که این روایت‌ها دارند. چه با استعمارگر و استثمارشده مواجه باشیم، چه با خشونت علیه اقلیت‌ها، یا کشورگشایی در قلمروی کشورهای همسایه، به‌هرحال، در عشق و خانوادۀ جهان‌شهری، امرِ شخصی لاجرم سیاسی است، و امرِ سیاسی لاجرم شخصی است. تاریخ حی و حاضر است و گاهی هم مادۀ منفجره می‌شود.

 

اگر این‌طور نگاه کنیم، وقتی از زوج‌های جهان‌شهری و خانواده‌های جهان‌گستر حرف می‌زنیم، منظورمان گروهِ کوچکی از نخبگان نیست که تحصیل‌کرده، خُبره، فرهنگی و با جایگاه اقتصادی مناسب‌اند. بلکه کاملاً برعکس، اغلبِ این خانواده‌ها قربانیِ خشونت یا فلاکت‌های اقتصادیِ جهانی‌اند؛ برخی پولدارند ولی اکثر آن‌ها نه؛ برخی حائزِ رتبه‌های دانشگاهی‌اند و بقیه به سختی سوادِ ابتدایی دارند؛ و بسیاری از آن‌ها از آزار و فقر فرار کرده‌اند، به این امید که در جایی دیگر، آینده‌ای بهتر بسازند.

 

به منظور واکاوی پویایی‌هایِ درونیِ چنین خانواده‌هایی، در بخشِ بعد معرفی کوتاهی از آنچه «نظریۀ جهان‌شهری» می‌نامیم خواهیم داشت.

 

نظریۀ جهان‌شهری

جامعه‌شناسی خانواده تاکنون توجهِ اندکی به جهانی‌سازی و جهان‌شهری‌سازی داشته است. با چشم‌بستن بر قدرتمندترین فرایندِ سال‌های اخیر، این حوزۀ علمی در تلۀ تثلیثِ نامقدسِ سرزمین، دولت و ملت گرفتار شده است؛ یا به تعبیرِ دیگر، در «ملی‌گرایی روش‌شناختی»: چارچوب مرجعی که جامعه بماهو جامعه را، منحصر در جامعه‌های سامان‌یافتۀ ملی می‌داند (وایمر و گلیک‌شیلر، ۲۰۰۲؛ بک، ۲۰۰۶؛ بک

 

زنی که سعی دارد مادری و اشتغال را با هم داشته باشد، لاجرم هزینه‌های شخصیِ فراوانی متحمل می‌شود.

و اسنایدر، ۲۰۰۶).

 

ولی امروزه این چارچوب مرجع به‌سرعت دارد زمان‌پریش و کهنه می‌شود. این چارچوب نمی‌تواند به تنوعِ روزافزونِ فرم‌های زندگی و روابط شخصی‌ای بپردازد که از مرزها(ی ملی) فراتر می‌روند. اولاً، چشم خود را بر روابط و سبک‌زندگی‌های شمارِ فزاینده‌ای از مردم در حاشیۀ اجتماع، بسته است. ثانیاً مفاهیمش، هرچند انعکاسِ نوعِ تلقیِ اکثریتی هستند که در مرکزِ جامعه قرار دارند، تلویحاً ادعای اعتبار جهان‌شمول۳ می‌کنند. و نتیجۀ این کار نقاطِ کور، تفسیرهای سوگیرانه و نتیجه‌گیری‌های مخدوش است.

 

دقیقاً به همین دلایل است که پژوهش جامعه‌شناختی دربارۀ عشق و خانواده به «چرخش جهان‌شهری» نیاز دارد. ولی در نظریۀ جامعه‌شناسی، «جهان‌شهری» به چه معناست؟

 

جهان‌شهری‌گرایی مجموعه‌ای کلاسیک از ایده‌های اخلاقی و سیاسی است که به دوران یونان و رُم باستان بازمی‌گردد. در بطنِ این عقیده ثنویتِ وجودِ بشری قرار گرفته: دوگانۀ «جهان-شهر»؛ در یک‌سو انسان عضوی از «جهان» است؛ یعنی وحدتِ طبیعت و بشریت. و درعین‌حال، انسان عضوی از «شهر» است، یعنی دولت‌ها، قومیت‌ها، جنسیت، و مذاهب.

 

فلسفۀ روشنگریِ اروپایی، خصوصاً فلسفۀ امانوئل کانت که عصرِ آینده را تمدنِ ادب و بازرگانی و صلحِ جهانی پیش‌گویی کرده بود، این ایده را احیاء کرد. اما در قرنِ بیستم، نه‌فقط جایگاهِ سیاسی‌اش، که اعتبارِ روشنفکری آن هم تقریباً نابود شد. به جای آن، «واقع‌گراییِ» قدرت‌محور در سیاست و علوم اجتماعی اولویت یافت: ایده‌ای همسو با ملی‌گرایی‌های پُرخروشِ آن دوران، ترومای دو جنگ جهانی و جنگِ سردِ ابرقدرت‌هایی که برای سلطۀ جهانی با هم رقابت می‌کردند.

 

با ظهورِ «جهانی‌سازی» در قامتِ مفهومی غالب در علوم اجتماعی، جهان‌شهری‌گرایی نیز دوباره در جامعۀ دانشگاهی رواج یافت. اما در این فرآیند، جهان‌شهری‌گرایی شکل و شمایلی جدید به خود گرفت و با نقلِ مکان از حوزۀ نظریۀ سیاسی که اقامتگاهِ اصلی‌اش بود، در حوزه‌های انسان‌شناسی، مطالعات فرهنگی، نقد ادبی، مطالعاتِ حقوقی و تاریخِ اجتماعی جا خوش کرد. از آن زمان، نسخه‌های جدید و کمابیش بازاندیشانه‌ای از این عقیده شیوع یافته‌ است. دل‌مشغولیِ نسخه‌های تازه ابتدائاً احترام قائل شدن به تنوعِ بشری و کنارگذاشتنِ جهان‌شمولیتِ انتزاعی است و در قدمِ بعدی، این نسخه‌ها به دنبالِ گسترشِ مرزهای خود هستند تا دایرۀ آن‌ها کسانی را در خود جای دهد (اگر حمایتشان نمی‌کند) که جهان‌شهری‌گرایی سبک‌زندگیِ انتخابی‌شان نبوده است، بلکه وضعیتِ تراژیکی بوده که بر اثرِ پناه‌جویی یا دیگر محرومیت‌ها برسرشان آمده است.

 

اگر بخواهیم این مفاهیم را برای مطالعۀ صمیمیتِ جهانی و خانواده‌های جهان‌گستر کارامد کنیم، باید علومِ اجتماعی را به میدان بیاوریم. برای شروع، باید تفاوتِ میان دو چیز را متوجه شویم: یکی «جهان‌شهری‌گرایی» به معنای هنجاری آن است که یعنی فرآیندی است بالا به پایین، از منظر دانای کل، و مفهومی است فلسفی؛ و دیگری «جهان‌شهری‌سازی» است که از پایین و ناخالص و معمولی است و بخشی از زندگی روزمره است و گرفتاری با «دیگری» است توی قلبمان، و مفهومی است از علوم اجتماعی، و برنامه‌ای است برای پژوهش تجربی (بک، ۲۰۰۶، ۲۰۱۱). به بیان دیگر: جهان‌شهری‌گرایی دربارۀ فلسفۀ اخلاق است؛ و جهان‌شهری‌سازی دربارۀ واقعیت‌ها، دربارۀ زندگی اجتماعی در عصر جهانی. خواه برای مطالعۀ عشق و روابط خانوادگی باشد یا مطالعۀ بازارِ کار، مذهب، طبقه، ملت-دولت، ریسک‌های جهانی، تغییرات اقلیمی و…، رویکردِ جهان‌شهری به زوالِ مرزهای متمایزی اشاره می‌کند که بازارها، دولت‌ها، تمدن‌ها و فرهنگ‌ها را از هم منفک می‌کردند، و بر درهم‌تنیدگیِ مردم و گروه‌ها و ملت‌ها در سراسرِ جهان تمرکز می‌کند.

 

پس از این لحاظ، «عشقِ جهان‌شهری» بدین معنا نیست که عاشق‌ها جهان‌شهری می‌شوند. عشقِ جهان‌شهری نه ویژگی یا نگرشی شخصی، بلکه عشقی است که در دورۀ معینی از تاریخِ اجتماعی پدید می‌آید. در این بستر، تفاوتِ چشم‌اندازِ «کنشگر» با «مشاهده‌گری» که درصددِ پژوهشِ اجتماعی است، اهمیت زیادی دارد. «جهان‌شهری» مقوله‌ای در نظریۀ اجتماعی است که برای تحلیلِ پویایی‌های اخلاقی و سیاسی امروز (خواه خانواده‌های جهان‌گستر یا ریسک‌های جهانی) ضرورت دارد. در خلالِ جهان‌شهری‌سازی، یعنی وقتی دیگری در قلبِ ماست، وقتی که مردم با پیشینه‌های متنوع در مجاورتِ جغرافیایی یکدیگر قرار می‌گیرند، لاجرم باورها و هنجارها و عقیده‌های جاافتاده نیز به میدانِ نزاع تبدیل می‌شوند. احتمالاً «پایانِ فاصلۀ جغرافیایی» نه تنها صلحِ ابدی را رقم نزند، بلکه به شیوعِ برخوردها و جنگ‌هایِ فرهنگی منجر شود. در حوزه‌های مختلف جنجال‌ها بیش از پیش رُخ می‌دهند، گاه در حدِ انفجار، و یکی از این حوزه‌ها عشق و زندگی خانوادگی است: درست و غلط چیست؟ نجیب و وقیح کیست؟ وظیفۀ اخلاقی را چگونه تعریف می‌کنیم؟ آیا احترام و تبعیت از سنت لازم است، یا این کار با حقوقِ پایه‌ایِ بشر تعارض دارد؟ آیا همجنس‌گرایی گرایشی منحرفانه است که باید نکوهش و تنبیه و ممنوع شود؛ یا نوعی سبک‌زندگی است که باید پذیرفت و بدان احترام گذاشت؟ ازدواج ترتیب‌یافته چطور: حق و مسئولیتِ والدین یا سرکوبگریِ بی‌رحمانۀ برآمده از دورانِ تاریکِ پدرسالاری؟ ختنه چطور: خشونت فیزیکی که درد و ترومای عاطفی تحمیل می‌کند، یا نمادی از تعلق و اقدامِ پزشکیِ مطمئن با مزایای بهداشتیِ خاصِ خود؟

 

با این مؤلفه‌های پایه از نظریۀ جهان‌شهری، چارچوبی اولیه برای تحلیلِ خانواده‌های جهان‌گستر ساخته‌ایم. از میان شکل‌های بسیار متنوعِ چنین خانواده‌هایی، در ادامه دو نمونه را معرفی می‌کنیم. ابتدا نگاهی دقیق‌تر به اقتصادِ درسایه و فراملیِ مراقبت می‌اندازیم، و سپس مادریِ فراملی و ظهورِ زنجیره‌های جهانیِ مراقبت را بررسی می‌کنیم. در سال‌های اخیر، این منظومه‌ها اگر هم محورِ جامعه‌شناسی خانواده نبوده‌اند، حداقل بیش از پیش در کانونِ توجهِ علومِ اجتماعی قرار گرفته‌اند. اما در دیگر حوزه‌ها، خصوصاً انسان‌شناسی و مهاجرت‌پژوهی، مطالعات متعددی در دست داریم که پویایی‌های درونی را در چنین خانواده‌هایی کاویده‌اند. تحلیلِ ارائه‌شده در پارگراف‌های بعدی بر اساس چنین تحقیقاتی است.

ظهورِ یک اقتصادِ در سایه و فراملی

هنگام صحبت از خانواده، عمدتاً به هیجانات، به عشق و تعلق و میل، به خشم و نفرت می‌اندیشیم. گاهی اوقات نیز تصوری رمانتیک از خانواده به‌مثابۀ «بهشتی در دنیای بی‌عاطفه» (لش، ۱۹۷۷) می‌پروریم. گاهی اوقات آن را جایی مملوّ از رازها و دروغ‌ها می‌بینیم. اما چندی پیش فمینیست‌ها نگاه‌ها را به این نکته جلب کردند که خانواده نه فقط قلمروی هیجانات، بلکه قلمروی کار نیز هست. این «کار» دامنۀ گسترده‌ای از فعالیت‌ها را دربرمی‌گیرد که غالباً با این سه‌گانه جمع‌بندی می‌شود: مراقبت، پخت‌وپز، تمیزکاری. و البته تا میانه‌های قرنِ بیستم، این وظایف را کارِ زنان می‌دانستند که ارادۀ خدا یا طبیعت بر دوش آن‌ها گذاشته است.

 

بعدتر در دهۀ ۱۹۶۰ میلادی، در بسیاری از کشورهای غربی، الگوی نقشِ جدیدی برای زنان پدیدار شد که به کُندی و همراه با بحث‌هایی داغ پیش رفت. دیگر نباید زنان به خانه محدود شوند؛ بلکه باید در تحصیلاتِ عالی مشارکت کنند، شاغل شوند، و دستمزدی برای خودشان کسب کنند. فمینیست‌ها که منتقدانِ سرسختِ تقسیمِ کارِ جنسیتیِ دوقطبی بودند، می‌بایست هم در بازارِ کار فعال می‌شدند و هم در خانه. و به‌ویژه مردان نیز باید سهمی از کارِ خانواده، مثلاً تمیزکردنِ زمین، جمع‌کردنِ زباله‌ها یا عوض‌کردنِ پوشکِ بچه‌ها را انجام می‌دادند.

 

انقلابی که متوقف شد

می‌دانیم که سرانجامِ این ادعاها چه شد. در سال‌های اخیر، تفکیکِ جنسیتیِ کار موضوعِ مطالعاتِ متعددی در کشورهای مختلف و روی زوج‌هایی با پیشینه‌های گوناگون بوده است. بنا به نتایجِ این مطالعات، دو روند را می‌توان دید. اول آنکه، بله، مردها تغییراتی کرده‌اند. مردانِ نسل‌های جوان‌تر، در مقایسه با پدران یا پدربزرگ‌هایشان، نقشِ بسیار بیشتری در بزرگ‌کردنِ فرزندا‌نشان (از بُردن آن‌ها به مهدکودک بگیرید تا ورزش و زمین بازی) دارند. دوم آنکه، تا بدین‌جا (شاید به جز در کشورهای اسکاندیناوی) دامنۀ این تغییرات اندک بوده است. هنوز هم عمدۀ مسئولیت‌های مربوط به بزرگ‌کردنِ بچه‌ها برعهدۀ زنان است. و در کارهای خانه، مشارکتِ مردان از آن هم کمتر است. به جز برخی قهرمان‌های نادر، فعالیت‌های روزمره از قبیلِ عوض‌کردنِ روتختی یا لباس‌شویی در زمرۀ کارهای مردان نیست (ریسمن، ۲۰۱۰).

 

در دهه‌های گذشته، سرعتِ تغییراتِ زنان بیشتر از مردان بوده است. آرلی هُکشیلد، جامعه‌شناسِ آمریکایی، می‌گوید هرچند زنان از «جای زن» پا بیرون گذاشته‌اند، ورودِ مردان به کارهای خانه کُندتر از زنان بوده است، و خلاصه آنکه شکافی جنسیتی، یا به تعبیرِ هُکشیلد و ماچونگ (۱۹۸۹) «انقلاب متوقف‌شده» در مسائلِ جنسیتی رُخ داده است.

 

با حمایت‌های اندکِ شریکِ زندگی، زنی که سعی دارد مادری و اشتغال را با هم داشته باشد، لاجرم هزینه‌های شخصیِ فراوانی (مثلاً کم‌خوابی، استرسِ مداوم، و نداشتنِ وقتِ آزاد) متحمل می‌شود. راهبردِ این زنان برای بقاء در این شرایط آن است که بخشی از کارهای خانه را به زنانِ کمک‌کار محول می‌کنند: از مادربزرگ‌ها تا همسایه‌ها و اقوام، و در سال‌های اخیر، شاهدِ روند رو به رشدِ تفویضِ این وظایف

 

زمین‌شویی در لندن شاید شغلی رؤیایی نباشد؛ اما باز بهتر از کتک‌خوردن از شوهر یا تجاوزِ برادرشوهر است.

به زنان مهاجر هستیم.

 

به نظر ما، نتیجۀ این منظومه، جهان‌شهری‌شدنِ بسیاری از خانوارهای طبقۀ متوسط، بُرون‌سپاری (یا درون‌سپاری) کارهای خانه به زنانی از کشورهای به‌اصطلاح جهانِ دوم یا سوم، یا به تعبیر دیگر ظهورِ یک اقتصادِ درسایۀ فراملی است (هُکشیلد، ۲۰۰۰؛ هُنداجنو-سوتلو، ۲۰۰۱؛ ارنریش و هُکشیلد، ۲۰۰۳؛ رریچ، ۲۰۰۶).

از وظیفۀ مادران تا شغلِ مهاجران

خدمتکارانِ خانگیِ مهاجر یعنی زنانی از سراسر دنیا: زنانی اهلِ مکزیک که در کالیفرنیا به‌عنوانِ پرستارِ بچه کار می‌کنند، زنانی اهل فیلیپین که در ایتالیا مراقبِ سالمندان‌اند، و زنانی اهل لهستان که خانه‌داری و لباسشوییِ خانواده‌های آلمانی را انجام می‌دهند.

 

این زنان در مواجهه با نرخِ بالای بیکاری در کشورهای زادگاهشان بدون امید به دستمزدی معقول، تصمیم می‌گیرند در مناطقِ ثروتمندترِ دنیا دنبالِ کار بگردند و بدین‌ترتیب پا جای پای «کارگرانِ مهمانِ» دهه‌های پیش می‌گذارند. اما در‌عین‌حال بسیاری از کشورهای غربی محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای برای مهاجرت وضع کرده‌اند؛ به‌ویژه امکانِ مهاجرتِ قانونی برای کار بسیار کاهش یافته است.

 

اما زنانِ کشورهای فقیرتر را که نومیدانه به دنبالِ راهی برای پول‌درآوردن هستند به‌ساده نمی‌شود مهار کرد. برعکس، آن‌ها دوچندان تلاش می‌کنند و با سرسختیِ بیشتر به‌دنبال راهی می‌گردند که مسیرِ دشوارِ مهاجرت به غرب را دور بزنند. و برای این کار از شبکه‌های ارتباطی‌ای که با جهانی‌سازی پدید آمده‌اند، بهره می‌گیرند. اخبار این کانال‌های ارتباطی می‌گویند که علی‌رغمِ محدودیت‌های رسمی، شغل‌های فراوانی در بخشِ خانه‌داری می‌توان یافت. به‌علاوه چون این بخش از بیرون دیده نمی‌شود، خطرِ کنترلِ آن کمتر است. در خانه‌داری، کارگران نیازی به برگه‌ها و گواهینامه‌های رسمی ندارند، و تنها اندکی آشنایی با زبانِ محلی کفایت می‌کند.

 

بدین‌ترتیب نیازهای دو گروهِ متفاوت از زنان، همدیگر را برآورده می‌کنند. زنانِ جهانِ اول که از یاری شرکای زندگیِ خود محروم‌اند، به برون‌سپاری روی می‌آورند: بخشی از کارِ مراقبت کودکان، والدینِ سالخورده و خانه‌داری را به زنانِ جهانِ سوم می‌سپارند. و به‌همین‌دلیل، زنانِ جهانِ سوم راهی برای پول‌درآوردن می‌یابند. همکاریِ مردان در خانه در بهترین حالت میانه‌حال است، و لاجرم کارها باید انجام شوند، و اینجاست که راه‌حلِ بازار به میان می‌آید: پیشنهادِ شغل برای پُرکردنِ شکاف.

 

از این منظر، دو سوی ماجرا خوب جور درمی‌آیند. عرضه و تقاضا متناظرند. ولی نگاهی دقیق‌تر کافی است تا خدشه‌ای اساسی دیده شود. مشخصۀ اصلیِ این ماجرا، عدمِ توازنِ اساسیِ مخاطرات و سودهای طرفینِ قصه است. مشخصاً خدمتکارانِ مهاجر باید عمدۀ مخاطرات را به‌جان بخرند. آن‌ها در دامِ یک اقتصادِ درسایه و نیمه‌قانونی افتاده‌اند. اکثرِ آن‌ها ویزا و اجازۀ کار و اجازۀ اقامت ندارند، بنابراین در موضعی شکننده و آسیب‌پذیر قرار می‌گیرند. این زنان در بیشترِ کشورها از خدماتِ بهداشتِ عمومی، مزایای بیکاری و حقوقِ بازنشستگی بهره‌منده نمی‌شوند؛ مستعدِ استثمارند؛ ممکن است بی‌هیچ اخطاری اخراج شوند. و نکتۀ آخر، اما مهم، آنکه حقوقِ سیاسیِ آن‌ها بسیار محدود است.

 

سکوت علامت رضایت است

البته همین نکته دلیلِ استخدام مهاجران است؛ آن‌ها کارامد و ارزان هستند. در نگاهِ اول، زنانِ طبقۀ متوسطِ جهانِ اول‌اند که سود می‌برند؛ اما در نگاهِ دقیق‌تر، شرکای زندگی آن‌ها نیز به همان اندازه یا حتی بیشتر سود می‌برند. مردان، بیش از زنان، از قیدِ وظایفِ کسالت‌بارِ خانه آزاد می‌شوند تا رؤیاهای خود را دنبال کنند و حرفه‌هایشان را پی بگیرند. پس این منظومه را مطرح می‌کنیم:

 

امروزه در بسیاری خانواده‌های طبقۀ متوسط، مردان و زنان هر دو خوب می‌دانند که مسألۀ جنسیت حوزه‌ای حساس است و این «انقلابِ متوقف‌شده»، اگر به درستی مدیریت نشود، می‌تواند به مناقشه‌هایی انفجاری منجر گردد. بنابراین بسیاری از این زوج‌ها به راهبردی مشابه برای مدیریتِ مناقشه رسیده‌اند: به نوعی معاهدۀ بی‌صدا، نوعی توافقِ تلویحی. اگر زنان تدبیری بیاندیشند که کارهای خانه در حدِ معقولی انجام شود، مردان به خروجِ آن‌ها از خانه و ورودشان به بازارِ کار یا حتی پیگیریِ مسیری حرفه‌ای رضایت می‌دهند. و برعکس: اگر مردان «اجازۀ» پیگیریِ یک حرفه را به آن‌ها بدهند، زنان نیز می‌پذیرند که تا حدِ توان خانه و خانواده را اداره کنند، اما نه با تقاضای مُدام برای مشارکتِ مردان، بلکه از طریقِ برون‌سپاری کارهای خانه.

 

برای تشریحِ این نکته، برای یک لحظه، چنین وضعیتی را مجسم کنید: اگر ناگهان همۀ کارگرانِ مهاجر ناپدید شوند چه می‌شود؟ اگر آن‌ها به خواستۀ رسمیِ سیاستمدارانِ غربی، یعنی بازگشت به کشورهای زادگاهشان در لهستان یا رومانی، مکزیک یا هندوراس، تن دهند چه می‌شود؟ با هر حساب و کتابی، دیگر سخنانِ زیبای مردانِ آلمانی یا آمریکایی از برابریِ جنسیت کفاف نخواهد کرد. در این وضعیتِ اضطراری، زنان دیگر پایبندِ آن توافقِ تلویحی نخواهند بود، و برعکس، با صدایی بلندتر خواستارِ مشارکتِ مردان در کارهای خانه می‌شوند. اگر این تحلیل صحیح باشد، پس سودهای پنهانی در ماجرا وجود دارد: نه برای مهاجران، که برای کارفرمایان. خدمتکارانِ مهاجر، با برداشتنِ بخشی از بارِ کار از دوشِ خانواده‌های غربی، آن صلحِ بی‌ثبات در حوزۀ جنسیت را تثبیت کرده و در آن سهیم می‌شوند.

 

حالا می‌توانیم بپرسیم: پس خانواده‌های خودشان چه می‌شود؟

 

مادری فراملی و زنجیره‌های جهانیِ مراقبت

ملی‌گراییِ روش‌شناختی می‌گوید تحلیل در همین نقطه باید تمام شود. اما جهان‌شهری‌گراییِ روش‌شناختی از ما می‌خواهد جلوتر برویم و بپرسیم: آن خانواده‌های پیرامونی، در فیلیپین و اوکراین و لهستان چه می‌شوند؟ آن‌ها دستخوشِ چه دگردیسی‌هایی می‌شوند؟ برای فرزندان، شرکای زندگی و والدینِ این خدمتکارانِ مهاجر چه اتفاقی می‌افتد؟

 

این پرسشی است که ما غربی‌ها عمدتاً نادیده می‌گیریم. اما این پرسش ابداً مسئلۀ کوچکی نیست که فقط معدودی از افراد را درگیر کند. بلکه برعکس، بسیاری از زنانی که خارج از کشورشان کار می‌کنند، در زادگاهشان خانواده دارند. این زنان شرکای زندگی، فرزندان و هرکه داشته‌اند را رها کرده‌اند تا به خارج بروند و درآمدی کسب کنند. به‌واقع اغلبِ کودکان، یا مسئولیتِ مادران در قبال فرزندان است که انگیزۀ سفرِ مهاجران می‌شود: مادرانِ می‌خواهند آینده‌ای بهتر برای پسرها و دخترهایشان دست‌و‌پا کنند، آینده‌ای بدونِ گرسنگی و فقرِ همیشگی. بدین امید است که جدایی‌های طولانی و زندگیِ تنها در کشوری دوردست را تحمل می‌کنند.

 

این رفتار چیزی کمتر از یک انقلاب در قواعد اولیۀ [زندگی خانوادگی] نیست. در دوران قدیم، اگر بی‌توجه به هر چه پیش می‌آید، کنار هم می‌ماندید، عشقتان را ثابت کرده بودید. اما اکنون، در این دنیای جهانی‌شده، خلاف آن صادق است. قاعدۀ جدید می‌گوید: اگر واقعاً عاشقِ خانواده‌تان هستید، باید ترکشان کنید. باید به نقطه‌ای دوردست از دنیا بروید، جایی که بتوان پولی درآورد، چون فقط بدین روش می‌توانید خانواده‌تان را از فلاکت و نومیدی نجات دهید. یا به قول یکی از رمان‌های میشل اسپرینگ: «برای خدمتکارانِ مهاجر در سراسرِ دنیا، عشق بیش و پیش از هر چیز یعنی: اجبار به ترک‌کردن» (اسپرینگ، ۱۹۹۸، ص. ۶۳).

 

سازوکار این قاعدۀ جدید چیست؟ از فرزندانِ مادرانِ مهاجر چطور مراقبت می‌شود؟ بنا به مطالعاتِ اخیر (هُنداجنو-سوتلو و آویلا، ۱۹۹۷؛ گمبرد، ۲۰۰۰؛ پارناس، ۲۰۰۵؛ مدیانو و میلر، ۲۰۱۲؛ رریچ، ۲۰۱۲)، یک تقسیمِ کار دیگر در زادگاهِ زنانِ مهاجر رُخ می‌دهد که باز هم فقط زنان را دربرمی‌گیرد. مثلاً یک زن مهاجر اغلب به کمکِ زنانِ دیگر در زادگاهش (به عنوان نمونه مادربزرگ، خواهرشوهر، همسایه) متکی است: از خارج برایشان پول و هدیه می‌فرستد تا شاید احساس مسئولیت در آن‌ها ایجاد شود که مراقبِ رفاه و سلامت کودکانش باشند.

 

بدین‌ترتیب، الگوهای جدیدی از مادری خلق می‌شوند که در مطالعاتِ اخیر «مادریِ فراملی» نام گرفته‌اند. این الگوهاست که به‌اصطلاح زنجیره‌های جهانیِ مراقبت را، بر پایۀ شبکه‌هایی پیچیده و ظریف که در چندین کشور و قاره گسترده‌ شده‌اند، رقم می‌زند. یک مثالِ نوعی: در برخی خانواده‌های جهان دوم یا سوم، دختر بزرگتر مسئولِ مراقبت از برادرها و خواهرهای کوچکترش است؛ لذا مادرش آزاد می‌شود تا از فرزندانِ یک زنِ جهان‌سومی مراقبت کند و پولِ اندکی به دست آورد؛ و زنِ سوم به کشوری غربی مهاجرت کرده و پرستارِ پسربچۀ خانواده‌ای مقیم آنجاست. مثلاً زمانی که به جریان‌های مهاجرت میان اروپای شرقی و غربی نگاه کنیم، می‌توانیم این زنجیره‌های فراملی مراقبت را ببینیم. مثلاً زنانی از لهستان به آلمان می‌روند تا خانه‌های خانواده‌های طبقۀ متوسطِ آنجا را تمیز کنند؛ و درهمین‌حال زنانی از اوکراین به لهستان می‌روند تا وظیفۀ خانه‌داری و خانواده‌داری آن زنِ لهستانیِ مهاجر و شاغل در آلمان را انجام دهند.

سلسله‌مراتبِ جهانیِ مراقبت

 

این زنجیره‌های مراقبت در جهت‌های مختلف بسط می‌یابند، و از مرزها، کوه‌ها و اقیانوس‌ها می‌گذرند تا مکان‌های متنوعی را به هم وصل کنند؛ اما سازوکارشان تصادفی و باری‌به‌هرجهت نیست. بلکه برعکس، فرایندِ روشنی را طی می‌کنند که در نابرابری اجتماعی ریشه دارد. به تعبیر آرلی هُکشیلد (۲۰۰۰)، جامعه‌شناس آمریکایی، «مادری در سلسلۀ ملیت، قومیت، و نژاد به رتبه‌های پایین‌تر تفویض می‌شود.» این گزاره خاطرنشان می‌کند که عصرِ جهانی‌سازی،

 

خدمتکارانِ مهاجر باید عمدۀ مخاطرات را به‌جان بخرند. آن‌ها در دامِ یک اقتصادِ درسایه و نیمه‌قانونی افتاده‌اند و اکثرشان ویزا و اجازۀ کار و اقامت ندارند.

سلسله‌مراتبی جدید می‌آفریند: سلسله‌مراتبِ جهانیِ تفویض. آن کارهای سه‌گانه (مراقبت، تمیزکاری، و پُخت‌وپز) در سلسله‌های ملیت، رنگ و قومیت به دیگران واگذار می‌شود.

 

ورای همۀ اینها، کودکان، سالمندان و افرادِ معلول یا بیمارند که باید پیامدهایش را به جان بخرند. در رتبه‌های پایین‌تر، شانس بهره‌مندی از کمکِ کافی و مراقبتِ مناسب کمتر می‌شود. اگر زنانِ لهستانی خانه‌هایشان را جهتِ کار برای خانواده‌های آلمانی ترک می‌کنند، و زنان اوکراینی خانه‌هایشان را برای کار در خانوارهای لهستانی ترک می‌کنند، چه کسی کارهای مراقبت و تمیزکاری و پخت‌وپز را در اوکراین انجام می‌دهد؟

 

مطالعات تجربی نشان داده‌اند کسانی که در کفِ این سلسله‌مراتب قرار می‌گیرند، باید هزینه‌های این تفویضِ وظایف را به دوش بگیرند. برای مثال، فرزندانِ مادرانِ مهاجر را در نظر بگیرید. غالباً مادربزرگان، عمه‌ها/خاله‌ها و خواهرانِ بزرگتر که باید این وظیفۀ جدید را نیز بر دوش بگیرند، زیرِ فشارِ مسئولیت‌های متعددند؛ یا پیرتر و خسته‌تر و بیمارتر از آن هستند که از عهده‌اش برآیند. حتی اگر هم سخت تلاش کنند، کودکانی که به آن‌ها سپرده شده‌اند کمابیش به حالِ خود رها می‌شوند بدون آنکه مراقبتِ کافی و غذای مناسب دریافت کنند. درهمین‌حال، امیدِ کمکِ چندانی هم از پدران نمی‌رود. برخی از مردان سال‌ها پیش غیبشان زده است و از پیوندها و وظایفِ خانوادگی فاصله گرفته‌اند. و از آن‌ها که مانده‌اند، برای بسیاری دشوار است که اکنون با جابجاییِ نقش‌ها کنار بیایند. با چرخشِ اوضاع، یعنی زنانی که در خارج کار می‌کنند و نان‌آور شده‌اند، هویت مردانۀ آنها تهدید می‌شود. بسیاری از مردان درگیرِ بحران‌های خودشان هستند و به همین علت، به‌ندرت می‌توانند پشتیبانی و حمایتِ عاطفی ارائه دهند. بدین‌ترتیب، بسیاری از کودکان فاقدِ پایگاهی باثبات‌اند، احساسِ تنهایی می‌کنند، و نومیدانه مشتاقِ آمدنِ مادرانشان هستند.

ضرر و سود: مقایسه‌های جهان‌شهری

استثمار، فلاکت، تنهایی؛ این مؤلفه‌ها مکرراً در مطالعاتِ مربوط به مادری فراملی و خانواده‌های فراملی مطرح می‌شود. اما اگر دقیق‌تر نگاه کنیم می‌بینیم برخی از پژوهش‌ها هم به ابعادی اشاره کرده‌اند که رنگ‌وبوی دیگری دارد. هرچند این مطالعه‌ها ابداً ضرر و دردِ ناشی از جداییِ جغرافیایی را انکار نمی‌کنند، اما «نگاه غمبار به خانوارهای فراملی» را به چالش می‌کشند (پارناس، ۲۰۰۵ الف)، و دربارۀ «خصیصه‌های دراماتیک» (رریچ، ۲۰۱۲) و «ژانرِ وحشت» (گمبرد، ۲۰۰۰) ساخته شده از زنانِ آزاردیده، پدرانِ ناکارامد و کودکانِ محروم هشدار داده‌اند. این داستان‌ها از «دوسویه‌نگری» (مدیانو و میلر، ۲۰۱۲) می‌گویند: نه ضررِ مطلق، بلکه سودهایی همراه با ضرر.

 

این سودها چه می‌تواند باشد؟ چگونه می‌توانیم گفتۀ آن مهاجرِ فیلیپینی را توضیح بدهیم که آمدن به لندن را «بزرگترین برکت» زندگی‌اش می‌دانست (مدیانو و میلر، ۲۰۱۲)؟ به منظور ارائۀ پاسخی اولیه، دو دستۀ اصلی از اثراتِ مثبت را می‌توان در محتوای مطالعاتِ تجربی مشاهده کرد:

 

اول، خروج از رابطه‌های ناخوشایند است (گمبرد، ۲۰۰۰؛ هُکشیلد، ۲۰۰۳؛ مدیانو و میلر، ۲۰۱۲). زنانِ مهاجر هنگامِ صحبت از زندگی در زادگاهشان، اغلب از رابطه‌های تلخ (شوهرِ مست، خشونتِ خانگی و…) می‌گویند. در فیلیپین، یکی از مهم‌ترین کشورهای صادرکنندۀ زنانِ مهاجر، طلاقِ قانونی جایی ندارد. در دیگر کشورها، طلاق هرچند قانونی است اما برچسبِ اجتماعیِ بسیار منفی‌ای برای زنان دارد، و بچه‌دارشدن خارج از ازدواج نیز به بی‌آبروییِ مشابهی منجر می‌شود. پس این زنان در کشورهای بومی‌شان گرفتار شده‌اند. در بافتی که الگوی خانوادۀ سنتی و تفکیکِ کارِ جنسیتی سلطه دارد، آن‌ها امیدِ چندانی به یافتنِ شوهر یا پیداکردنِ شوهری بهتر از قبلی ندارند. همچنین از مزایای اقتصادیِ ناشی از ازدواج و مردِ نان‌آور نیز محروم‌اند. این زنان برای آغازِ یک زندگیِ جدید، یک رابطۀ جدید یا حتی یک خانوادۀ جدید، فقط یک گزینه پیش رو دارند: خروج. دنبالِ آیندۀ بهتر رفتن، یعنی ترکِ کشورِ زادگاه و امتحانِ شانسِ خود در جایی دیگر.

 

دوم، زنانِ مهاجر، خواه در فرار از رابطه‌ای ناکارامد باشند یا نه، از مزایای دیگری نیز بهره‌مند می‌شوند. اغلب برای اولین بار به قدری از استقلال دست می‌یابند. در کشورِ جدید شاید مجبور به تبعیت از امیال و خواسته‌های کارفرما باشند، اما دیگر تحتِ کنترلِ مستقیمِ شوهر، پدر و دیگر اعضای خاندان نیستند. حداقل برای برخی از زنان، دگرگونی هویتشان به شیوه‌ای ظریف اما عمیق آغاز می‌شود (مدیانو و میلر، ۲۰۱۲).

 

آنها از این استقلال و آزادیِ شخصیِ نوپدید اندک اندک کامیاب می‌شوند (ساسن، ۲۰۰۳). با گذشتِ چند سال، راه‌هایی برای وفق‌یافتن با محیطِ جدید می‌یابند، دوست‌های جدید پیدا می‌کنند، پسندیدنِ فاصلۀ جغرافیایی با آن زندگیِ روزمره در خانواده‌های درهم‌تنیده را یاد می‌گیرند، و شاید گاهی گمنامیِ زندگیِ شهری را هم قدر بدانند. زنانِ مهاجر، برای ساعت‌های طولانی و دشوارِ کارشان پول اندکی دریافت می‌کنند. ولی همان هم به هرحال پول است؛ و مهم‌تر آنکه مالِ خودشان است، و باز هم بهتر اینکه در مصرفِ آن اختیار دارند. خودشان تصمیم می‌گیرند چقدر به خانه بفرستند و چقدر نگه دارند؛ چقدر خرج و چقدر پس‌انداز کنند. آن‌ها در کشورِ جدید برچسبِ «غیرقانونی» می‌خورند و در کفِ سلسله‌مراتبِ اجتماعی قرار می‌گیرند. اما این زنانِ مهاجر، در کشورِ خودشان، جایگاهِ اجتماعی و اقتدار به دست می‌آورند. چون اکثرِ آن‌ها به خانواده‌هایشان وفادارند، مرتب پول می‌فرستند و اغلب هدیه‌های سخاوتمندانه نیز پیشکش می‌کنند، لذا اعتبارِ مهاجرانِ فراملی افزایش می‌یابد تا به جای «جایگاهِ متزلزلِ اخلاقی»، با صفتِ «موفق و سخت‌کوش» شناخته شوند. اکنون در خانواده، همسایه و روستای زادگاهشان از احترام برخوردارند (مدیانو و میلر، ۲۰۱۲).

 

نگریستن از چشمِ خودِ «دیگری»

هرچند مختصراً به موضوعِ مزایا پرداختیم، روشن شد که مهاجرتِ فراملی داستانی تک‌رنگ از رنج‌های تمام‌عیار نیست. بلکه برعکس، در کنار رنج‌های شخصی، برخی سودهای شخصی یا حداقل پتانسیلِ کسبِ سود نیز وجود دارد. این زنان با پاگذاشتن به مرکز، با سرمایه‌داریِ جهانی و شیوه‌های متنوعِ استثمار، سرکوب و… مواجه می‌شوند. اما شاید در این مکانِ جدید خودمختاریِ بیشتری نیز بیابند، و درعین‌حال جایگاه و احترامِ بیشتری نیز در کشورِ زادگاه نصیبشان شود. زمین‌شویی در لندن شاید شغلی رؤیایی نباشد؛ اما باز بهتر از کتک‌خوردن از شوهر یا تجاوزِ برادرشوهر است. زندگی در آپارتمانی کوچک در محله‌ای فقیرنشین شاید تنهایی و نیاز به دنبال داشته باشد؛ اما در‌عین‌حال، نوعی آزادیِ شخصی و فرصت برای عبور از محدودۀ تنگِ نقش‌های جنسیتیِ سنتی و تقسیمِ کارِ جنسیتی به آن‌ها بدهد.

 

به طور خلاصه، رویکردِ جهان‌شهری محتاجِ روش‌شناسی‌ای است که بتواند مقایسه‌های جهان‌شهری انجام دهد و آنچه در نظریۀ جهان‌شهریِ روابط اجتماعی نامیده می‌شود را در بر بگیرد. یکی از پیش‌نیازهای حیاتیِ آن، یادگیریِ نگاه از منظرِ «دیگری» است؛ که در بحثِ ما، یعنی نگاه به مهاجرت از منظرِ مهاجران (بک‌گرنشایم، ۲۰۰۹). به جای آنکه سبک‌زندگی، ارزش‌ها و اشتیاق‌های غربی را سنجه‌ای جهان‌شمول بدانیم، باید پژوهش را با وضعیتِ خودِ «مهاجران» آغاز کنیم تا دورنِمای زندگیِ آن‌ها را در کشورِ زادگاهشان با آنچه در کشور مقصد پیش رو دارند مقایسه نماییم. تفاوت میانِ این دو است که برای مهاجر اهمیت دارد. این تفاوت است که چهارچوبِ مرجعِ او، یعنی پاسخِ او به مسألۀ ضرر یا سود، را می‌سازد.

 

نتیجه‌گیری‌ها

نیروهایی که جهانی‌سازی به جریان درآورده است محدود به اقتصاد یا سیاست نمی‌شود، بلکه تا عمقِ خانواده نیز نفوذ می‌کند. در دو سوی شکافِ جهانی، هم میانِ ملت‌های غنی و هم میانِ ملت‌های فقیر، خانواده‌ها دستخوشِ دگرگونی‌اند. در عین آنکه از جهاتی به هم نزدیک‌تر شده‌اند و وابستگی‌های متقابل پیدا کرده‌اند، در جهت‌های متضاد نیز به حرکت درآمده‌اند و از هم دورتر شده‌اند. سلسله‌مراتب‌های جدید، هم درونِ خانواده‌ها (خانواده‌های طبقه‌متوسطِ غربی که از «مابقی» جهان استخدام می‌کنند) و هم میانِ خانواده‌ها (فرارِ مراقبتگران از کشورهای فقیر به کشورهای غنی)، شکل می‌گیرد.

 

عطف به آغازِ بحث، اکنون می‌توان دید که چرا به چرخشِ جهان‌شهری در جامعه‌شناسیِ خانواده نیاز داریم. در محدودۀ دیدگاهِ ملی و غربی، فقط یک بخش از دگرگونی‌های جهانی را می‌بینیم؛ اما با تغییرِ دیدگاه از حالتِ ملی به جهانی است که می‌توان دو روندِ متفاوت اما مرتبط را در تغییراتِ خانواده دید.

 

اینجاست که ضرورتی روش‌شناختی پدیدار می‌شود. در قرنِ بیست‌ویکم، در عصرِ پیوندها و وابستگی‌های متقابلِ فراملی، جامعه‌شناسی اگر همچنان به چارچوب ملت-دولت‌ها به مثابۀ نهاده‌های مستقل بچسبد، منسوخ می‌شود. در عوض، جامعه‌شناسی باید با غلبه بر این محدودیت‌ها، از قیدِ ملی‌گراییِ روش‌شناختی عبور کند. خلاصه آنکه، به چرخشِ جهان‌شهری نیاز است. برای نتیجه‌گیری، به پرسشی بازمی‌گردیم که آغازگر بحث‌مان بود و یک سؤال به آن می‌افزاییم. این دو سرجمع از این قرارند: وقتی جهانی‌سازی سر از خانه‌مان درآورد چه می‌شود؟ و جامعه‌شناسی خانواده چه زمانی از این ماجرا برایمان خواهد گفت؟

 

این مقاله ترجمه‌ای است از:

Ulrich Beck and Elisabeth Beck-Gernsheim (2014) The Global Chaos of Love: Toward a Cosmopolitan Turn in the Sociology of Love and Families, in: Judith Treas, Jacqueline Scott, and Martin Richards (Eds) (2014) The Wiley Blackwell Companion to The Sociology of Families, Wiley-Blackwell

 

پی‌نوشت‌ها:

[۱] Normal Chaos of Love (1995)

[۲] Patchwork Families: خانواده‌ای که حداقل یکی از زوجین، فرزندی را از رابطۀ قبلی‌اش به آن آورده است.

[۳] Universal Validity

اخبار مرتبط
نظرات

تیتردو

گفت و گو با حمید موذنی ، نویسنده و پژوهشگر اجتماعی گفت و گو از: الهام بهروزی
به مناسبت تولد خیام نیشابوری گفت و‌گو با حمید موذنی، نویسنده و پژوهشگر اجتماعی گفت و گو از الهام بهروزی ۱. در مورد زیست دیرینه مردم بوشهر با اشعار خیام‌خوانی توضیح بدید و اینکه چرا رباعیات خیامی در این منطقه از دیگر سروده‌های شاعران بزرگ پیش گرفته و مردم این منطقه با آن‌ها بیشتر همذات‌پنداری […]
آرشیو

مقالات

نادر هوشمند
آخرین ساعات زندگی یک گربه
نادر هوشمند
از ادعاهای یک دیوانه
نادر هوشمند
بازگشت از مرگی که در بیمارستان بوعلی سینا اتفاق افتاد
غزال ساکی
زنان و مشارکت سیاسی
حمید موذنی
شجریران
غزال ساکی
روزنامه‌نگار حوزه‌ی جامعه و زنان
محمود بدیه
کلیسای گریگوری
حمید موذنی
توسعه بدون مطبوعات آزاد رخ نمی‌دهد
اسلاوی ژیژک
به برهوتِ ویروسی (وایرال) خوش آمدید
محمد غمخوار
رفتار دوگانه کرونا در بوشهر
علی شیخ زاده
استندآپ کمدی و طنز در دنیای مدرن
احمدزیدآبادی
مجلس یازدهم؛ پدیده‌ای نوظهور؟
پدرام باقری
دو نکته درباره قتل رومینا
راضیه اشعثی
ما بر مخروبه ای از بنیان های زیستی نشسته ایم!!!
ایرن واعظ‌زاده
کامو و مفهوم عدالت
مبین کرباسی
هزارمیلیارد تومان کجاست؟
یاشار تاج‌محمدی
در سوگِ خویش‌کاران (تاملاتی در پروژه‌یِ فکریِ شاهرخِ مسکوب)
هانا موسوی
“جهان مد و کالا شدگی زنان “
مرتضی رضایی
به وقت تتلو… به وقت شجریان… به وقت گوگوش
اسلاوی ژیژک
پاندمیک؛ کرونا جهان را تکان می‌دهد
غزال ساکی
نقد فمینیستی شاهنامه
سید مسعود حسینی
نگاهی به “بیمار در بیمارستان”
آلن بدیو
در مورد وضعیتِ اپیدمی
اسلاوی ژیژک
ما گونه‌ای هستیم که به حساب نمی‌آید
نعمت الله فاضلی
به خانه برمی‌گردیم اما به کدام خانه؟
جواد کاشی
مرگ دورِهَم عروسی است
حمید موذنی
جهان و کرونا: امروز و فردا
روزبه آقاجری
میراث زنده یک مبارز سوسیالیست
امیر ارسلان ادیب
چه‌کسی در خانه نمی‌ماند؟
امین بزرگیان
بوردیو و خرید در مواقع اضطراری
مهسا اسدالله‌نژاد
نیروی چشم‌های خیره مردم
پدرام باقری
ما در وضعیتِ بی‌دولتی قرار گرفته‌ایم
امیر ادیب
دختران خیابان انقلاب و رهاسازی نیروی «امتناع»
جان ام بری
چگونه آنفلوآنزای دهشتناکِ ۱۹۱۸ در سراسر آمریکا شیوع یافت؟
پدرام باقری
دو نکته درباره پرسش و پاسخ در سنای آمریکا
سید مسعود حسینی
کورونا و کورا – مرگ و پروا
مهسا اسدالله‌نژاد
کرونا و دو مسئله‌ی «غیرطبیعیِ» آن
امیر ارسلان ادیب
آپارتاید کارگری
مصطفی مهرآیین
نابود کردن فرآیندها،نابود کردن زندگی و تولید خشونت
نوید کلهرودی
شرحی بر کتاب اندیشیدن و ملاحظات اخلاقی از هانا آرنت
آرشیو